Kontakt oss

firmapost@kinneberg.no

Enden 1, 3550 Gol

GS Bru Lya

Lokasjon: Torpo

Årstall: 2023

Entrepriseform: Underentreprise for Hefte Maskin

Omfang: Bro med gang- og sykkelvei

Kontraktssum: 6 MNOK

Project Info