Kinneberg Bygg og Brannsikring AS  er en mesterbedrift. Det gir deg som kunde trygghet. De aller fleste håndverkere er seriøse utøvere av sitt fag. Skrekkhistoriene om uheldige kjøpere av håndverkstjenester er heldigvis unntakene. Velger du å gi oppdraget til en mesterbedrift er, er du på den sikre siden.

Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift. Dette gjelder uansett hvilke av de 64 fagene det dreier seg om, og uansett om mesterbedriften er liten eller stor. En mester er vant med krevende kunder, og setter sin ære i å leve opp til disse kravene.
Mesterbrevnemda

FFV har utarbeidet Byggebransjens våtromsnorm (BVN) og sørger for at den er operativ og ajourført. Fagrådet skal dessuten drive utdannings- og informasjonsvirksomhet og i tillegg være et forum for erfaringsutveksling og samarbeid mellom ulike fagmiljøer. FFV vil også bidra økonomisk og faglig til nødvendige forsknings- og utviklingsarbeider, nyttiggjøre seg disse resultatene tverrfaglig og sørge for at de blir spredd.
FFV’s hjemmesider

Norges Byggmesterforbund (NBF) ble etablert i Oslo i 1919 og har i dag medlemmer fordelt på 30 lokalforeninger over hele landet.

NBF har som hovedformål å ivareta sine medlemmers faglige og merkantile interesser. Forbundet verner om tømrerfaget tradisjonsrike betydning – på samme tid som det søker å modernisere og tilpasse faget tidens skiftende krav.

Medlemskap i NBF forutsetter mesterbrev i tømrerfaget og gyldig ansvarsforsikring.

Medlemmene er hovedsakelig små og mellomstore bedrifter som driver med husbygging i tre, men en del medlemmer, som Kinneberg Bygg og Brannsikring, utfører entreprenøroppdrag i tillegg til byggmestervirksomheten.
Byggmesterforbundet

Brannsikring
Spredning av ild og røyk langs vanlige installasjoner for el, vann og ventilasjon forårsaker ofte fatale branner med omfattende skader – både på offentlige, kommersielle og industrielle bygninger.

For å begrense skadene og effektivt bekjempe brann, kreves det at bygninger deles inn i brannceller som er konstruert for å motstå brann over en gitt tid. Hver gjennomføring i branncellebegrensninger – for eksempel for kabler, rør eller ventilasjon – må tettes på riktig måte for å ikke bli et svakt punkt.

Brannvesenets folk må få tilstrekkelig tid til å sette inn sin beredskap. Om tettingene i branncellen har beholdt sine brann-, røyk- og vanntetthetsegenskaper tross påkjenninger, bevegelser og endringer – da er mulighetene for å beskytte liv og eiendom store.

Kinneberg Bygg og Brannsikring er medlem av BrannStopp Kjeden og utfører branntetting av gjennomføringer, brannmaling og brannisolering av stål, og generell brannbeskyttelse av ny og eksisterende bygningsmasse.

Som autorisert medlem av BrannStopp Kjeden, bruker vi kjedens godkjente produkter, og alle jobber blir forskriftsmessig utført og dokumentert. Kunden får en perm med fullstendig dokumentasjon som viser type tetting og hvordan den er utført. På arbeidstegningen er denmarkert med nummerering, så ved kontroll finner man fort og enkelt ut hvor tettingen befinner seg på bygget. Hvis ønskelig kan man selvfølgelig få en cd-rom med bilder av tettingene og dokumentasjon på Adobe PDF.

(En ny versjon av denne websiden er under utarbeidelse. Velkommen tilbake til kinneberg.no!)