Kontakt oss

firmapost@kinneberg.no

Enden 1, 3550 Gol

Bekkeinntak Viul, Ringerike

Byggherre: Bane Nor

Lokasjon: Viul, Ringerike

Årstall: 2023

Entrepriseform: Underentreprise for Øynebråten Anleggsteknikk

Omfang: Etablering av nytt bekkeinntak etter flom

Project Info